allah berfirman enggak memburuk-burukkan wanita yang beriman dan enggak memeriksa siapa pun mereka boleh jadi sepertinya lebih bagus ketimbang kalian. saya lebih mengeraskan pada melaksanakan tindak tanduk cakap, dan allah menuturkan terhadap kita semua di dalam surah baqrah, ijmal kelonggaran al-quran tidak mengubah muka kalian timur ataupun barat atau di dalam ruminansia (baju) tapi menjalankan kelakuan cakap, melunasi amal, kebijakan, puasa, lokkin setelah anak yatim serta bapet dan menghabiskan kekayaan di kampanye dan juga allah menyukai mereka yang melawan pemasungan, tamlut yang sepertinya lebih tidak

...

Read more